Fikrî Mülkiyet Yönetimi

Amaç: Rekabetin gittikçe fikrî sermayeye dayandığı son yıllarda, fikir ürünlerinin temelini oluşturan patent, marka ve endüstriyel tasarım oluşturmak, korumak ve yönetmek gittikçe daha da önem kazanmıştır.
KORDİNAT, bu seminerde amaç katılımcılara başta patent ve marka olmak üzere fikri mülkiyet haklarını nasıl yönetecekleri hakkında farkındalık kazandırılacaktır.

Eğitim İçeriği: Neden Fikrî mülkiyet hakları gittikçe daha önemli hale geliyor?
Dünya Ticaret Örgütü ve etkileri
Hangi haklar, hangi sektör için önemlidir?
Patent Nedir? Tescil süreci nasıldır?
Patent korumasını rekabette nasıl kullanırız?
Tasarım Nedir? Tescil süreci nasıldır?
Tasarım korumasını rekabette nasıl kullanırız?
Marka nedir? Tescil süreci nasıldır?
Marka korumasını rekabette nasıl kullanırız?
Diğer fikri haklar nelerdir?
Dünya fikri hakları nasıl kullanıyor, nasıl bir strateji izliyor?
Fikri hakların rekabette kullanılması nasıl olur?
Örnek olaylar; Apple, Arçelik, Dolby System, Disney
Firmaların bünyelerinde uygulayabilecekleri fikri mülkiyet strateji ve yapılanma önerileri

Eğitim Süresi: 1 gün
Eğitim Yeri: Rahat, aydınlık, U çalışma düzeni veya grup masaları olan iş yeri veya otel mekanı

Kimler Katılmalı: Pazarlama, Üretim, Kalite, Ar-Ge, Muhasebe ve Finans bölümündeki ilgili personel.
Bu Eğitimden Ne Beklenmeli: Bu eğitim bilgi ve strateji ağırlıklı bir eğitimdir. Firmalar bu eğitimle ellerindeki değerleri fikri haklar ile nasıl koruma altına alabileceklerini ve yönetebileceklerini öğreneceklerdir.