inovasyon

İnovasyon Kültürü Eğitimi

Amaç: İnovasyon ciddi çaba harcamayı ve firmada bir kültür oluşturulmasını gerektiren bir süreçtir.
Araştırmalarda dünyanın birçok ülkesinde uzun süre ayakta kalan kurumların hemen hemen tek ortak özelliğinin inovasyon olduğu anlaşılmıştır. Kurumların inovasyon yapması için bütün çalışanlarının bu iklime uygun olması oldukça önemlidir.
Yapılacak “inovasyon kültürü eğitiminde” katılanlar inovasyonla profesyonel anlamada tanıştırılacak ve kurumun inovatif yürüyüşünde nasıl destek olacaklarını öğrenecekleridir.
Hizmetlerin daha çok talep çekmesi için daha ilgi çekebiliyor olması gerekir. Daha fazla ilgi çekebilmek için farklı, değişik ve yeni yöntemlerinin, modellerinin geliştirilip kullanılması hizmet inovasyonu olarak adlandırılır.
Bu noktada, farklılaşmaya odaklanarak hizmetini farklı bir şekilde alıcıya sunan kurumlar kazanacaktır.
“İnovasyon Kültürü Eğitiminde” ayrıca İnovasyonun etkili bir şekilde kullanılmasının kurumlara sağlayacağı avantajlar, örnek olaylarla ve atölye çalışmasıyla destekli olarak anlatılacaktır.

Eğitim İçeriği:
İnovasyon nedir?
İnteraktif yöntemle inovasyon çalışması
Ülkemizde ve dünyadan inovasyon örnekleri
İnovasyon yapma yolları
Dünyada değişen anlayışlar
İnovasyonun firmaya olan katkıları
İnovasyon kültürünün yerleşmesini kolaylaştırmak için uygulama modelleri
Kendi işinde nasıl inovasyon yapılır?

Eğitim Süresi: 1 gün
Eğitim Yeri: Rahat, aydınlık, U çalışma düzeni veya grup masaları olan iş yeri veya otel mekanı
Kimler Katılmalı: Pazarlama, Ar-Ge, Üretim, Kalite, Muhasebe ve Finans bölümündeki ilgili personel.
Bu Eğitimden Ne Beklenmeli: Yeni inovasyon yöntemlerinin geliştirilmesi ve bunun uyarlanarak kullanılması ile bir kurumun rekabet gücünün yükseltilmesini sağlar,
Çeşitli teknikler ve alıştırmalarla katılımcıların, yaratıcı kabiliyetlerinin gelişmesi ve güçlendirilmesi,
Katılımcıların pazarlama konusunda ki mevcut bakış açılarında, yeni bir bilinçlenme ve kreatif bakış açılarının geliştirilmesi,