Author: Hasan Demirkıran

Fikrî Mülkiyet Yönetimi

Amaç: Rekabetin gittikçe fikrî sermayeye dayandığı son yıllarda, fikir ürünlerinin temelini oluşturan patent, marka ve endüstriyel tasarım oluşturmak, korumak ve yönetmek gittikçe daha da …

Patent Yönetimi

Amaç: Dünyada bilgi toplumuna geçen insanların sayısı arttıkça, fikr^mülkiyete olan ihtiyaç daha da artmaktadır. Özellikle teknolojik gelişmeler, fikrî mülkiyetin patent uygularını daha …

Teknolojik Rekabet Analizi

Amaç: Firmalar, artık ayakta kalmanın tek yolunun “rekabet edebilmek” olduğunu biliyorlarsa mutlaka rekabet analizini de bilmeleri gerekir. Çoğu zaman pazarlama açısından değerlendirilen …