iş ortamına en dost ülkeler

İş ortamı en uygun ülkeler

İş ortamının en uygun olduğu ülkeler

Forbes dergisi iş ortamına en uygun ülkeler sıralamasını yayınladı. Bu sıraya göre İngilitere iş ortamına en uygun ortama sahip ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor.  İş ortamına en uygun ilk 10 ülke sırasıyla; İngiltere, Yeni Zelanda, Hollanda, İsveç, Kanada, Honkong, Danimarka, İrlanda, Singapur ve İsviçre şeklinde. Bu sırayı Avustralya, Amerika, Almanya, Finlandiya ve Norveç takip ediyor. Diğer belli başlı ülkeler Fransa 22. Sırada, İtalya 29. Sırada, Kıbrıs 37. Sırada, Katar 40 sırada ve Türkiye 56. Sırada.

Sıralama ; Mülkiyet hakları, inovasyon, vergiler, teknoloji, yolsuzluk, özgürlük (kişisel, ticari ve parasal), bürokrasi ve yatırımcı koruması dahil olmak üzere 15 farklı faktöre göre şeffaf bir şekilde değerlendiriliyor. 2,6 trilyon dolarlık ve dünyanın 5. Ekonomik büyüklüğü ile, Brexit ile hızlanan iş ortamının iyileştirilmesi için atılan adımlar, eğitimli insanların toplanması ve dünyanın finans merkezi olması ile gerçekten İngiltere ilk sırada olmayı hak ediyor.

Türkiye ise maalesef gittikçe artan vergi oranları, eğitim kalitesinin düşmesi, liberal politikaların azalması ve gittikçe artan devletçi politikalar, finansal kaynaklara ulaşımın zorlaşması ve pahallılaşması, artan bürokrasi gibi nedenlerden dolayı maalesef Katar ve Suudi Arabistanın da aşağısında kaldı.